DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Małopolska Karta Seniora

Dzięki działaniom Stowarzyszenia MANKO w ramach projektu „Małopolska Karta Seniora” (MKS), już we wrześniu mieszkańcy regionu, którzy mogą pochwalić się ukończeniem 60 lat, będą mieli do dyspozycji pakiet rabatów zebranych w MKS. Organizatorzy poszukują partnerów chętnych do włączenia się w akcję w Małopolsce.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Katarzyna Słowik

2013-08-28, 14.01

Dla kogo MKS?

Każdy mieszkaniec województwa, który skończył 60 lat będzie mógł bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu „Małopolska Karta Seniora” wypełniając formularz zgłoszeniowy. Karty będą wystawiane imiennie i nie będą mogły być przekazywane innym osobom. W poszczególnych miastach Małopolski karty będą wydawane na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, w Klubach Seniora oraz targach i wydarzeniach dla seniorów.

Karta Seniora jest bardzo cenną inicjatywą funkcjonującą już w kilku polskich miastach, a obecnie wdrażaną w „Małopolsce. Seniorom, których portfele nie są zazwyczaj zbyt zasobne, daje szanse na zakup tańszych produktów i różnego rodzaju usług. Inspiruje do wyszukiwania miejsc oferujących najkorzystniejsze warunki finansowe. Firmom uczestniczącym w tej akcji zapewnia reklamę, opinię przedsiębiorstwa przyjaznego ludziom starszym i możliwość pozyskania nowej grupy klientów. – twierdzi Andrzej Skrzyński - Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Partnerzy
„Małopolska Karta Seniora” będzie starannie dobranym pakietem zniżek i rabatów oferowanych przez małopolskie firmy i organizacje w tym: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne, akademie językowe, restauracje, kawiarnie, kina, teatry, centra sportu, zdrowia i urody, dostawców Internetu czy operatorów komórkowych. Warunkiem przystąpienia do partnerstwa w programie jest przedstawienie oferty skierowanej do seniorów z atrakcyjnymi zniżkami i promocjami oraz chęć wspierania inicjatyw pro-seniorskich. W zamian za udzielenie rabatów Stowarzyszenie MANKO gwarantuje bezpłatną promocję w środowiskach senioralnych, na stronach internetowych, w mediach i materiałach promocyjnych oraz podczas takich wydarzeń jak Targi 60+ czy Małopolskie Dni Zdrowia Seniora.

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorki programu „Małopolska Karta Seniora” Sabiny Bryś tel. 12 429 37 28 i na stronie www.glosseniora.pl. Zapraszamy do działania!

Pro-seniorskie Stowarzyszenie
Średnia długość życia w Europie wciąż wzrasta. W Polsce osoby powyżej 60 roku życia należą do grupy, która jest najmniej aktywna na polu społecznym. Ponadto seniorzy spotykają się z przejawami dyskryminacji ze względu na wiek. W związku z tym Stowarzyszenie MANKO zainicjowało w ubiegłym roku projekt „Głos Seniora”. W jego ramach rozpoczęto wydawanie ogólnopolskiego magazynu „Głos Seniora”, uruchomiono portal www.glosseniora.pl oraz cykl szkoleń z edukacji medialnej. Projekt jest wspieramy m.in. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ogólnopolską Federację UTW i Ogólnopolskie Porozumienia UTW. Projekt „Małopolski Senior”, a w tym „Małopolska Karta Seniora”, stanowi uzupełnienie dotychczasowych działań skierowanych do seniorów, tym razem o zasięgu regionalnym.

Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

organizator: Stowarzyszenie MANKO
adres: Siarczki 16, 30-698 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 12 429 37 28, www: http://www.glosseniora.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


Karta Seniora. - 2013-09-01, 08:34
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.